Restaurang Lagerbladet AB

Restaurang Lagerbladet AB försattes i konkurs vid Linköpings tingsrätt den 23 oktober 2019. Den bedrivna rörelsen utbjudes nu till försäljning.

Anbudshandlingar innehållande anbudsvillkor, årsredovisning för 2017/18 jämte inventarieförteckning finns för nedladdning nedan.

Skriftligt anbud på rörelsen i dess helhet skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 14 november 2019. Anbudet är bindande för anbudsgivaren och skall vara finansierat då anbudet lämnas. Fri prövningsrätt förbehålles. Konkursförvaltaren förbehåller sig även rätt att försälja rörelsen före anbudstidens utgång.

/Konkursförvaltare advokat Bengt Ivarsson

pdfInventarieförteckning.pdf 

pdfÅrsredovisning_170501-180430.pdf  pdfAnbudsvillkor.pdf