Kihlstedts Advokatbyrå har i år sponsrat UNHCR

Kihlstedts Advokatbyrå ger varje år sponsorpengar till verksamhet/-er som advokatbyrån anser viktiga. För 2019 kommer sponsorpengarna gå till FN:s flyktingorgan UNHCR och deras nödhjälp i Jemen.