Kihlstedts anställer ny biträdande jurist

Kihlstedts Advokatbyrå har anställt ytterligare en biträdande jurist, jur kand Sophia Lööf. Sophia började på vårt kontor i Mjölby den 2 maj 2018. Hon har tidigare arbetat som föredragande jurist på Förvaltningsrätten i Stockholm och dessförinnan som beslutsfattare på Migrationsverket. Sophia åtar sig sedvanliga förordnanden såsom målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, god man och rättegångsbiträde, offentligt biträde i mål om LPT, LRV, LVU och LVM samt övriga ärendetyper med särskild inriktning mot humanjuridiken. Kontaktuppgifter till Sophia framgår av vår hemsida. Sophia åtar sig uppdrag både i Mjölby, Linköping och Norrköping.