Kihlstedts Advokatbyrå har i år sponsrat Linköpings Stadsmission och Hela Människan RIA Norrköping/Mjölby

Kihlstedts Advokatbyrå ger varje år sponsorpengar till verksamhet/ -er som advokatbyrån anser vara viktiga. För 2018 kommer spronsorpengarna få till Linköpings Stadsmission respektive Hela Människan RIA Norrköping / Mjölby.