Charlotte Lindsäter och Malin Fridh invalda ledamöter i Sveriges Advokatsamfund

Jur kand Charlotte Lindsäter och jur kand Malin Fridh blev idag den 1 september invalda ledamöter i Sveriges Advokatsamfund. Kihlstedts Advokatbyrå gratulerar advokaterna Charlotte Lindsäter och Malin Fridh och önskar dem lycka till i sina advokatkarriärer.