Kihlstedts anställer ny biträdande jurist

Kihlstedts Advokatbyrå har anställt ytterligare en biträdande jurist, jur kand Malin Fridh. Malin börjar på vårt kontor i Linköping den 14 augusti. Hon har dessförinnan arbetat som biträdande jurist på Celsus Advokatbyrå i Stockholm.

Malin kommer att åta sig sedvanliga förordnanden såsom målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, god man och rättegångsbiträde, offentligt biträde i mål om LPT, LRV, LVU och LVM samt övriga ärenden med särskild inriktning mot humanjuridiken såsom exempelvis bodelningar, arvsrätt och skiftesmannauppdrag.

Kontaktuppgifter till Malin framgår av vår hemsida. Hon åtar sig uppdrag i både Linköping, Norrköping och Mjölby.